BH & Reebok / Smart Focus

Smart Focus

Smart Focus Monitor

پیوند کامل با دنیای امروز و تکنولوژی
دسترسی به اینترنت، تماشای تلویزیون، مشاهده فیلم و جستجو مطالب مورد علاقه در زمان انجام تمرینات ورزشی رویایی است که به کمک مانیتورهای Smart Focus کمپانی BH محقق شده است.avana-smart-focus-(2).jpg


مدیریت تعاملی

Smart Focus به طور قابل توجهی ، ارتباط با دیگران، برنامه ریزی آموزش، نظارت بر ساعت استفاده از دستگاه، مدیریت زمان استفاده با شدت بالا، به روز رسانی نرم افزار، انجام تست های ورزشی مختلف، شخصی سازی و محلی سازی اطلاعات و تهیه یک بانک اطلاعاتی کامل از فرآیند ورزشی هر ورزشکار را مقدور ساخته و بهبود می بخشد.

 
smartfocus_landingاواناروشه1.jpg